Healthcare Industry

ระบการจัดการอัจฉริยะระหว่างบุคลาการทางการแพทย์และผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจวัดข้อมูลสุขภาพ

ปัญหาที่พบใน Hospitel / Home Isolation

• ความท้าทายในการบริหารจัดการงาน Operation สําหรับพยาบาลหรือผู้ดูแลในการ monitor ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยทุกคน เช่น อุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นหัวใจ ความดันเลือด อัตราออกซิเจนในเลือด

• เพิ่มงานเอกสารที่ต้องจดบันทึกข้อมูลสุขภาพที่ถูกส่งมาจากผู้ป่วย

• ความเสี่ยงที่จะเกิดกับบุคลากรทางการแพทย์จากการสัมผัสผู้ป่วย

• การเข้าถึงข้อมูลของคนไข้ทุกคนแบบทันท่วงที

SPACETRAX Solution

แพลตฟอร์มที่ช่วยบริหารจัดการและสร้างความมั่นใจแก่บุคคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วย ติดต่อถามอาการผู้ป่วย COVID19 ที่ต้องไปทําการกักตัวที่บ้านและยังสร้างความอุ่นใจสําหรับผู้ป่วยได้อย่างดียิ่ง ในกรณีฉุกเฉินสามารถกดปุ่มขอความช่วยเหลือได้ทันที เจ้าหน้าที่จะมีข้อมูลGPS ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น เช่น อุณหภูมิร่างการ ระดับออกซิเจน และ ชีพจร เป็นต้น

โดยข้อมูลเหล่านี้จะแสดงผลบนหน้า Dashboard หลักในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งข้อมูลจะถูกรายงานผลตลอดเวลาเพื่อการเฝ้าระวังและความปลอดภัยของผู้ป่วยขณะอยู่ที่บ้าน โดยมีอุปกรณ์ 2 ชิ้นได้แก่ นาฬิกาอัจฉริยะ และ เครื่องวัดระดับออกซิเจน

SPACETRAX ช่วยให้ดีขึ้นได้อย่างไร ?

• ลดงาน Operation สําหรับพยาบาลหรือผู้ดูแลในการ monitor ข้อมูลผู้ป่วยทุกคนอย่างละเอียดบน Dashboard เดียว เช่น อุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นหัวใจ ความดันเลือด อัตราออกซิเจนในเลือด

• ลดงานเอกสารโดยบริหารขัอมูลทั้งหมดบน cloud

• ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยโดยการบริหารจัดการผ่าน internet

• คนไข้สามารถเรียกขอความช่วยเหลือง่ายๆผ่านปุ่ม E-SOS

• แพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกผ่าน cloud platform

Devices

Activ30+

ให้คุณติดตามการเคลื่อนไหว อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์จากคนที่คุณรัก ด้วยบริการ Medical Alert หากผู้สวมใส่นาฬิกาล้มลง พวกเขายังสามารถส่งตําแหน่งของเขา หรือช่วยให้คุณสามารถติดตามตําแหน่งของ เขาได้ตลอดเวลา

Activ20+

เราออกแบบอัลกอริทึมและโปรโตคอลที่ครอบคลุมการใช้งาน GPS วิทยุคมนาคม และเสาอากาศแบบกําหนดเอง ด้วยเทคโนโลยีการติดตามล่าสุดของเรา

คุณสามารถติดตามอุปกรณ์ภายในระยะ 5 กม. โดยไม่ต้องใช้เครือข่ายมือถือ และแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานกว่าหนึ่งเดือน

Oximeter

อุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน FDA (Food and Drug Administration) หรือ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา โดยอุปกรณ์จะวัดค่าออกซิเจนและส่งขึ้นระบบ cloud ผ่านทางสัญญาณ Bluetooth

Dashboard

เราให้บริการแพลตฟอร์มระบบคลาวด์สําหรับติดตามสัญญาณชีพและติดตามตําแหน่งแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบสุขภาพของนักท่องเที่ยว เช่น อุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ ฯลฯ ในช่วงระหว่างการกักตัว 14 วัน ผ่านแดชบอร์ดข้อมูลอัจฉริยะ

การทำงานของอุปกรณ์